Loading...
Condicions de venda i devolucions 2018-03-16T16:18:09+00:00

CONDICIONS GENERALS:
Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit.
Les comandes no se serviran fins que no es rebi el pagament d’aquests. En les comandes que inclouen impressió digital, no començarà el termini de lliurament fins a haver rebut l’arxiu i aquest s’hagi validat, confirmant que és correcte i adequat per a la seva impressió així com que compleix els requisits de resolució i mida.
Per a la correcta realització de les comandes, cal efectuar-los sempre seguint les indicacions exposades al web, a l’apartat “Realitzar comanda”.

FORMA DE PAGAMENT
Els productes i serveis s’abonaran per anticipat mitjançant transferència bancària.
Vasomania.es no realitzarà cap enviament fins que el departament d’administració hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

PREUS
Els preus de venda dels productes en línia a la pàgina Vasomania.es, estan indicats en euros, s’aplicaran els preus que estiguin en vigor en el moment la teva comanda.
Els preus indicats a la web inclouen els impostos i costos corresponents segons el règim fiscal de la direcció d’entrega, dins el territori espanyol. (Península, Canàries, Ceuta i Melilla).

DEVOLUCIONS I REEMBORSAMENTS
Vasomanía accepta la devolució dels béns sempre que no hagin estat personalitzats i que les caixes mantinguin el segell original.
Devolució a distància:
Contacta’ns i ens encarregarem de recollir la mercaderia rebutjada.
El reemborsament:
1.- Si pagues amb targeta de crèdit, l’abonament es realitzarà a la mateixa targeta en els següents 10 dies després de la nostra recepció del teu paquet.
2.- Si pagues per transferència o paypal se’t retornarà pel mateix conducte.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats poden variar sense previ avís.

GARANTIA
La garantia quedarà invalidada sota les següents circumstàncies:
– Cops i / o transport inadequat.
– No atenir-se a les instruccions d’ús i maneig.
Tota devolució ha de ser autoritzada prèviament per vasomania.es

FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a una causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

SUBMISSIÓ
Vasomania.es espera que els desacords que puguin sorgir es resolguin de manera amistosa. Quan això no sigui possible, el client se sotmet expressament a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona per a la seva resolució.